Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do składania ofert

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Iwoniczu-Zdroju, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju unieważnia postępowanie na realizację zadania pn. „Świadczenie usług psychologa w zakresie udzielania poradnictwa psychologicznego osobom korzystającym z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju”

Uzasadnienie:
W dniu 05.07.2021r. o godz. 10.00, upłyną termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyżej wskazany przedmiot zamówienia.
Do wyznaczonego terminu wpłynęło 3 oferty. Z uwagi na fakt, że najtańsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, unieważnione zostało przedmiotowe postępowanie.