Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Informacje o GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz – Zdrój. Ośrodek został powołany do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać własnymi siłami, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomagają w tym pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku, którzy wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i swoja pomocą umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności każdego człowieka. Pracownicy socjalni poprzez pracę socjalną starają się aktywizować osoby i rodziny, aby dążyły do usamodzielnienia. Udzielają pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc społeczna to także zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami.

Jeżeli w swoim życiu przeżywasz trudne doświadczenie, nie radzisz sobie z nim, czujesz się samotny, odtrącony, bezradny… Jeżeli dręczą Cię pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi – przyjdź do nas, napisz e-maila lub zadzwoń.
Pracownicy Ośrodka spróbują Ci pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju realizuje ponadto inne zadania przewidziane ustawami dla Gminy Iwonicz – Zdrój z zakresu zadań własnych oraz zleconych przez administrację rządową (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystentura rodzinna, stypendia szkolne, karta dużej rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, potwierdzanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego).

Dyrektor: Dariusz Bator
Główna ksiegowa: Lucyna Borek
Adres: ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon:
13 43 506 70  (pomoc społeczna, asystent rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Karta Dużej Rodziny )
13 49 39 806  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatowa, Iwonicz-Zdrój, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne )
134939915  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatówka, Iwonicz)

Fax: 13 43 506 70
E-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

 

Pracownicy socjalni:

 • Alicja Jakieła (specjalista pracy socjalnej)
  rejon: Iwonicz: ul. Floriańska, ul. Kmiecie, ul. Zagrodniki; Iwonicz-Zdrój: ul. Piwarskiego, ul. Penara, ul. Winiarska, ul. Ogrodowa, ul. Cybulskiego, ul. Parkowa, ul. Zdrojowa; Lubatówka
 • Małgorzata Wiernasiewicz (specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz: ul. Długa, ul. Zadwór; Iwonicz-Zdrój: ul. Słoneczna, ul. Jana Sechklniego, ul. Szkolna, ul. Jana Denisa, ul. Partyzantów, pl. Józefa Dietla, ul. Wschodnia
 • Barbara Penar (specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa,  Iwonicz-Zdrój: ul. Kenara, ul. Ks. Jana Rąba, ul. Braci Józefa i Władysława Kazurów, ul. Kwiatowa, ul. Stanisława Kulczyńskiego, ul. Zielona
 • Urszula Menet- Zięba ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatówka
 • Agnieszka Łuszcz (starszy pracownik socjalny),
  rejon: Lubatowa, Lubatówka, Turkówka

Asystent rodziny: Sabina Latusek

Księgowość/Kadry:

 • Paulina Rygiel – Inspektor

Pomoc administracyjna: Anna Skwara

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, stypendium szkolnego, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, karty dużej rodziny:

 • Justyna Kasprzyk – Kierownik Działu Świadczeń dla Rodzin
 • Joanna Kinel – Inspektor
 • Natalia Czekaj – Inspektor
 • Ewelina Tutak – Inspektor
 • Zbigniew Zima – Inspektor