Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Informacje o GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz – Zdrój. Ośrodek został powołany do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać własnymi siłami, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomagają w tym pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku, którzy wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i swoja pomocą umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności każdego człowieka. Pracownicy socjalni poprzez pracę socjalną starają się aktywizować osoby i rodziny, aby dążyły do usamodzielnienia. Udzielają pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc społeczna to także zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami.

Jeżeli w swoim życiu przeżywasz trudne doświadczenie, nie radzisz sobie z nim, czujesz się samotny, odtrącony, bezradny… Jeżeli dręczą Cię pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi – przyjdź do nas, napisz e-maila lub zadzwoń.
Pracownicy Ośrodka spróbują Ci pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju realizuje ponadto inne zadania przewidziane ustawami dla Gminy Iwonicz – Zdrój z zakresu zadań własnych oraz zleconych przez administrację rządową (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystentura rodzinna, stypendia szkolne, karta dużej rodziny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, potwierdzanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego).

Dyrektor: Dariusz Bator
Główna ksiegowa: Lucyna Borek
Adres: ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon:
13 43 506 70  (pomoc społeczna, asystent rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Karta Dużej Rodziny )
13 49 39 806  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatowa, Iwonicz-Zdrój, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne )
134939915  (świadczenia rodzinne i wychowawcze – Lubatówka, Iwonicz)

Fax: 13 43 506 70
E-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Pracownicy socjalni:

 • Alicja Jakieła ( pracownik socjalny)
  rejon: Iwonicz- ul. Floriańska, Kmieca, Zagrodniki
 • Małgorzata Wiernasiewicz (specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz – ul. Długa, Zadwór
 • Bernarda Tkaczyk ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 1- 50, 315- 383, Lubatówka nr 1-38, 77-118
 • Elżbieta Śnieżek ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Lubatowa nr 140- 279, 397 – 400 i tzw. Doły
 • Urszula Menet- Zięba ( specjalista pracy socjalnej),
  rejon: Iwonicz-Zdrój, Lubatówka od numeru 39-93
 • Agnieszka Łuszcz(pracownik socjalny),
  rejon: Lubatowa nr 55 – 139, 280 – 314, Turkówka (oprócz 397 – 400)

Asystent rodziny: Agnieszka Jakubowicz

Księgowość/Kadry: Paulina Rygiel

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego:

 • Justyna Kasprzyk – Inspektor – Kierownik Działu Świadczeń dla Rodzin
 • Zbigniew Zima – Inspektor
 • Ewelina Tutak – Starszy Referent (w zastępstwie Paweł Zając)
 • Barbara Penar – Inspektor
 • Natalia Czekaj – Inspektor
Powiększ litery
Zmień kontrast