Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Świadczenie „Dobry Start”

 

Świadczenie „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018r.  Rozporządzeniem Rady Ministrów wszedł w życie rządowy program „Dobry start” na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina otrzyma na ucznia wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021, który rozpoczyna się 1 września 2020 r. i trwa do 31 sierpnia 2021 r.  Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2020 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Ważne!!! Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Organ właściwy natomiast będzie przesyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W pozostałych przypadkach informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w GOPS.

Nie odebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie ma wpływu na wypłatę świadczenia tj. mimo nie odebrania tej informacji wypłata będzie zrealizowana.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.