Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:

 • Urszula Menet-Zięba – przewodnicząca Zespołu, specjalista pracy socjalnej w GOPS w Iwoniczu – Zdroju;
 • Anna Gościńska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu – Zdroju;
 • Alicja Jakieła – pracownik socjalny GOPS w Iwoniczu – Zdroju;
 • Dorota Kielar – pedagog w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu;
 • Zofia Klimkiewicz – pielęgniarka w NZOZ w Lubatowej;
 • Anna Krukar – kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Krośnie;
 • Lidia Kuliga – dyrektor Przedszkola w Iwoniczu;
 • Barbara Perszewska – pedagog Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatowej;
 • Elżbieta Polak – kurator społeczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej;
 • Maria Szajna – pedagog Szkoły Podstawowej w Iwoniczu;
 • Urszula Szarek- Bieńko – pedagog ZSPiG w Lubatówce
 • Joanna Szwast– pedagog Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iwoniczu –Zdroju;
 • Elżbieta Walus – pielęgniarka SPZOZ w Iwoniczu-Zdroju;
 • Krystyna Włodarczyk – dyrektor Przedszkola w Iwoniczu – Zdroju;
 • Wiesława Rykała – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rymanowie;
 • Piotr Pawłowski – przedstawiciel Posterunku Policji w Iwoniczu – Zdroju.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 43 506-7-, e-mail: gops@iwonicz-zdroj.pl

Dane teleadresowe instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz instytucji pomagających osobom uwikłanym w przemoc domową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Dietla 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 506 70
gops@iwonicz-zdroj.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 785 026 586
anna.goscinska@iwonicz-zdroj.pl

Publiczne Gimnazjum w Iwoniczu
ul. Zagrodniki 21
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 518 21
gimiwo@op.pl

NZOZ w Lubatowej
Lubatowa 287
tel. 13 43 502 40

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach karnych)
ul. Wolności 3
38-400 Krosno
tel 13 43 772 11
kurator.dor@krosno.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
ul. Wolności 3
38-400 Krosno
tel. 13 43 772 13
kurator.rodz@krosno.sr.gov.pl

Przedszkole Gminne w Iwoniczu
ul. Długa 52
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 506 26
przediwo@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Lubatowej
Lubatowa 284
tel. 13 43 502 60
sp_lubatowa@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowaw Iwoniczu
ul. Zagrodniki 21
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 504 70
spiwonicz@op.pl

ZSPiG w Lubatówce
Lubatówka 93c
tel. 13 43 508 89
podgim@wp.pl

ZSPiG w Iwoniczu-Zdroju
ul. Szkolna 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 508 20
spiwozdroj@poczta.onet.pl

SPZOZ Gminna Przychodnia Lekarska
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 505 10

Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju
ul. Słoneczna 30
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 502 41
przedszkole.iz@interia.pl

Posterunek Policji w Iwoniczu-Zdroju
ul. Denisa 2
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 293 76

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój

Czynny w każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30

Inne instytucje:

 • Policja: 997
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Telefon alarmowy: 112
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 0 801 12 00 02