Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił program „Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Do kogo jest adresowany?

Do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

-osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

W związku powyższym osoby chętne do współpracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pod numerem telefonu 13 43 506-70 w terminie do 21 października 2021r. do godz. 10.00.