Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja o terminie składania wniosku o stypendia 2021-2022

Od 1 do 15 września 2021 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na nowy rok szkolny  (2021/2022). Wnioski można składać w w/w terminie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2.

Formularze wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://iwonicz-zdroj.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-iwoniczu-zdroju/formularze/

 

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania stypendium szkolnego wynosi – 528 zł na osobę w rodzinie.

Miesiącem, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego jest miesiąc sierpień 2021  (bądź inny następny miesiąc w przypadku zmiany dochodu).