Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny.