Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny.