Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

GOPS INFORMUJE

STYPENDIA SZKOLNE

Od 1 do 15 września 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na nowy rok szkolny  (2018/2019). Wnioski można składać w/w terminie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 Formularze wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://iwonicz-zdroj.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-iwoniczu-zdroju/pomoc-materialna-dla-uczniow-o-charakterze-socjalnym-stypendia-szkolne/

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w. terminu.

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania stypendium szkolnego wynosi odpowiednio do 30 września 2018r. – 514 zł na osobę w rodzinie, a od 1 października 2018r. – 528 zł na osobę w rodzinie.

Miesiącem, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego jest miesiąc sierpień 2018  (bądź inny następny miesiąc w przypadku zmiany dochodu).