Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie rozpoczyna nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym (OPL) w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018, które w swoim statucie posiadają cele ukierunkowane na pomoc, wsparcie, działania o charakterze charytatywnym na rzecz osób najbardziej potrzebujących, np. niepełnosprawnych, starszych, rodzin borykającymi się z różnymi problemami.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych, które dostępne są na stronie: http://www.rzeszow.bankizywnosci.pl/index.html

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do 31 sierpnia 2018r., osobiście lub pocztą na adres:

Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie
ul. Rynek 17/201
35 – 064 Rzeszów

 

W związku z tym, iż w ramach realizacji Programu 2018 niezbędna będzie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, który będzie ustalał dochód osób chętnych do skorzystania z pomocy żywnościowej i wydawał skierowania, OPL mogą zwrócić się o pomoc w przygotowaniu wniosku do Ośrodka (tel. 13 43 506 70).

 

Kryterium dochodowe do pomocy żywnościowej:

na osobę samotnie gospodarującą – 1268,00 zł; od 1 października 2018 r. – 1402,00 zł.

na osobę w rodzinie – 1028,00 zł; od 1 października 2018 r. – 1056,00 zł.