Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju ogłasza nabór kandydatów na rodziny wspierające.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.332 z późn.zm.) pragnie zaprosić do współpracy rodziny i osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Zadaniem rodziny wspierającej jest:

 • współpraca z asystentem rodziny;
 • pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka;
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać kandydatem na rodzinę wspierającą  należy spełnić następujące warunki:

 •  posiadać stałe źródło utrzymania;
 •  wypełniać  obowiązek alimentacyjny;
 •  mieć pełne prawa rodzicielskie (kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie miał jej ograniczonej);
 •  posiadać pełne prawa obywatelskie (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo);
 •  potrafić rozwiązywać problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi;
 •  być zdrowy (kandydat  nie jest zaburzony ani chory psychicznie);
 •  być wolny od uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu.

Jeśli jesteś zainteresowany wystarczy tylko:

 • złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju;
 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata;
 • uzyskać pozytywną opinię dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju;
 • podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie.

Szczegółowe informację  na temat wspierania rodziny można uzyskać  w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju ul. Plac Dietla 2. 38-440 Iwonicz-Zdrój oraz pod numerem telefonu 13 43 506 70.

ulotka rodziny wspierajace