Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin, a realizatorem tego świadczenia będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka i przysługiwać ono będzie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

UWAGA! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
W tym okresie będą brane pod uwagę dochody z 2014 r. z uwzględnieniem pojęcia dochodu utraconego i uzyskanego. Sposób dokumentowania dochodów jest analogiczny jak przy świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, osobiście lub drogą elektroniczną począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Iwonicz Zdrój o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 30 czerwca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

Wszelkich informacji na temat programu ,, Rodzina 500 plus” udzielać będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, Ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub pod numerem telefonu 13 49 39 806.