Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

1. Dział Wodno-Kanalizacyjny. Zadania działu to:
a.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – pod tym ustawowym określeniem kryje się:

 • eksploatacja ujęć własnych
 • uzdatnianie wody
 • eksploatacja sieci wodociągowej
 • odczyty liczników i fakturowanie zgodnie z taryfą

b.) Zbiorowy odbiór ścieków – ustawa określa zadania:

 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
 • odczyty liczników i fakturowanie usług

2. Dział Usługowy. Zadania działu to:
a.) Oczyszczanie miasta, w tym:

 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zimowe utrzymanie dróg
 • wywóz nieczystości stałych
 • utrzymanie zieleni w mieście
 • remonty chodników, dróg i mostów, za wyjątkiem robót specjalnych
 • utrzymanie szaletów miejskich

b.) Transport

 • wszelkie usługi transportowe i sprzętowe w ramach działalności zakładu
 • naprawa i remonty taboru
 • usługi warsztatowe dla działów zakładu

3. Dział Finansowy kierowany przez Głównego Księgowego. Do zadań działu należy:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej zakładu
 • prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sprawozdawczość finansowa
 • prowadzenie księgowości materiałowej
 • prowadzenie kasy zakładu