Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubatówce

38-440 Iwonicz-Zdrój
Lubatówka 93c
tel/fax: 13 435 08 89

KONTAKTY E-MAIL:

O szkole

Trochę historii

„W 1850 roku zbudowano pomieszczenie drewniane dla Szkoły Powszechnej w Lubatówce i zaczęła się publiczna nauka w tejże szkole” – podaje Kronika Szkolna. Nie oznacza to, że wcześniej mieszkańcy Lubatówki w ogóle się nie uczyli. Owszem, pobierali naukę prywatnie, a pierwszym nauczycielem był Jan Albrycht – „od Stefana”.

W 1902 r. zbudowano szkołę murowaną, pod którą plac odkupiono od Wincentego Kindla. Pracowali w niej już nauczyciele mianowani przez władze państwowe, między innymi: Jedliński, Słyś, Bogdański, Szczepanik, Lenart, Wachel, Pudełko, Lusznia, Ratajczyk, Olbrycht, Kłeczek. Szkoła prosperowała bardzo dobrze, przed 1939 rokiem była zaopatrzona w pomoce naukowe, posiadała bibliotekę, kostiumy teatralne. Niestety, w czasie II wojny światowej wszystko zostało zniszczone.

Po ciężkim dla Lubatówki okresie okupacji, wznowiono pracę szkoły – w kwietniu 1945 roku, jednak zadanie odbudowy edukacji okazało się bardzo trudne. Wielu mieszkańców wywieziono do Niemiec lub przesiedlono, frekwencja była bardzo słaba, a budynek zupełnie zniszczony. Kierownikiem szkoły został Stanisław Kłeczek. On to wyszukał lokal na klasę, organizował festyny, aby zdobyć fundusze na remont, ławki, tablice. Warto wspomnieć, że dzieci szkolne dobrowolnie oddały część swego przydziału na cukier i sól, a wszyscy mieszkańcy zbierali zioła. W ten sposób uzyskano pieniądze na dalsze prace remontowe.

W jesieni 1945 roku, podczas uroczystości św. Mikołaja, „dzieci odegrały sztukę teatralną, która wypadła wspaniale i zrobiła wielkie wrażenie na ludności.”. W grudniu 1945 roku otwarto kurs wieczorowy dla VI i VII klasy. Nauka odbywała się wieczorami, od 21 do północy, czasami nawet dłużej. Nic dziwnego, że w Kronice odnotowano, iż „ nauczyciele opadali z sił, zaś uczniowie zmęczeni całodzienną pracą fizyczną, z trudem walczyli ze snem”.

W 1948 roku kierownikiem został Karol Kawa, pracowały także: Waleria Dobrowolska, Maria Kawa i Anna Miszczak. W szkole działała Spółdzielnia Uczniowska, PCK, biblioteka, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, TPPR, Samorząd Szkolny, ZHP i SKO. W 1952 roku szkoła przeniosła się do resztówki podworskiej, w której mieściły się dwie sale lekcyjne i mieszkanie kierownika. Został nim Julian Kawa. „Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego” 16 maja 1965r. został wmurowany w fundamenty nowej szkoły akt erekcyjny, a już 5 czerwca 1966r. nastąpiło uroczyste otwarcie. Inicjatorem budowy byli mieszkańcy wsi. Przewodniczącym Komitetu Budowy został Jan Pietruszka, zakładem opiekuńczym – Zakład Budowy Kopalń Naftowych w Krośnie, a głównym wykonawcą Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Koszt budowy wyniósł 2700 000. Lubatówczanom bardzo zależało na otwarciu nowej szkoły, wieś złożyła pieniądze na parcelę, mieszkańcy zwozili kamień i inne materiały, sami palili cegłę, wykonywali wiele prac w czynie społecznym. Nic dziwnego, że byli bardzo dumni ze swojej „Tysiąclatki”.

W Kronice widnieje zapis: „Szkoła jest obszerna, jasna, czysta. To nie ciemna, ciasna i wilgotna szkółka, w jakiej dotychczas się uczyła nasza młodzież. (…) Jest ciepło, przyjemnie, podczas gdy w starej szkole wiadro zamiast wody zawierało lód.(…) Przyjemnie jest tu uczyć się i pracować, bo w poprzednich starych kątach nie było nawet gdzie usiąść i odpocząć chwilę po ciężkiej pracy”. Budynek szkolny służył nie tylko uczniom, ale też mieszkańcom wsi. Odbywały się w nim szkolenia rolnicze i sanitarne, pedagogizacja rodziców, projekcje filmów. Kierownikiem szkoły został Bolesław Barański, zatrudnionych było siedmiu nauczycieli. Szkoła stała się nie tylko centrum oświatowym, ale także kulturalnym, odbywały się w niej liczne imprezy i uroczystości środowiskowe.

Szczególnie ożywioną działalność prowadziła organizacja harcerska, której członkowie urządzali wieczorki taneczne, ogniska, „herbatki”, „kominki”, ale też opiekowali się starszymi, pomagali przy rąbaniu drewna czy w ogrodzie. Oprócz ZHP i Zuchów w szkole działał Samorząd Uczniowski, PCK, SKO, LOP, LOK. 1 sierpnia 1968r. Kierownikiem szkoły został Zenon Nawrocki. W tym też czasie zaczęło się zwracać większą uwagę na sposób nauczania , stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz wykorzystywanie na lekcjach pomocy naukowych. 1 września 1973r. stanowisko dyrektora objęła Monika Krężałek, która pracowała w Lubatówce jako nauczycielka od 1966r. Za jej kadencji została przeprowadzona (w 1975r.) „pierwsza frontalna wizytacja”, po której wizytator Kowalczyk stwierdził, że ocena pracy szkoły jest bardzo zadowalająca, zaangażowanie nauczycieli bardzo duże i to nie tylko w sprawy szkolne, ale także w rozwiązywanie problemów środowiska.

W tym czasie szkoła prowadziła Uniwersytet dla Rodziców, w ramach którego „odbywało się poszerzenie wiedzy historycznej, politycznej, a także pedagogizacja”. Wtedy też wprowadzono ceremoniał szkolny, nazwy grup wiekowych, co tydzień odbywał się apel. 1 września 1984r. to kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Został nim Jan Dołęgowski. Grono nauczycielskie liczyło 14 nauczycieli. Uczniowie z Lubatówki brali udział w wielu konkursach przedmiotowych, byli laureatami konkursów rejonowych i wojewódzkich z matematyki, chemii, fizyki, historii, geografii, języka rosyjskiego oraz międzywojewódzkiego konkursu matematycznego w 1994r. Prężnie działała drużyna harcerska, a 10 wyróżniających się harcerzy uczestniczyło w międzynarodowym obozie w Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej. Harcerze wyjeżdżali także do NRD i Związku Radzieckiego.

W 1995r. na wniosek dyrektora Jana Dołęgowskiego oraz sołtysa wsi Franciszka Głoda rozpoczęto rozbudowę szkoły w Lubatówce. Głównym inwestorem był Urząd Gminy w Iwoniczu Zdroju. Dzięki tej inicjatywie powiększyła się liczba sal lekcyjnych, powstała pracownia komputerowa, nowe pomieszczenie dla biblioteki. Z życia szkoły Obecnie szkoła w Lubatówce to Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w skład którego wchodzą: 2 oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.

W szkole pracuje 23 nauczycieli. Szkoła zapewnia uczniom odpowiedni rozwój intelektualny, zaspokaja ich potrzeby edukacyjne, społeczne, fizyczne i psychiczne. Wychowankowie mają do dyspozycji nowoczesne pomoce naukowe, pracownię komputerową (powstałą dzięki funduszom pozyskanym dwukrotnie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) z dostępem do Internetu, gabinet pedagoga, maja zapewnioną opiekę lekarską i stomatologiczną. Biblioteka szkolna została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Dzięki dobrej współpracy z PZU, szkoła otrzymała bezpłatnie dwa komputery.

Od grudnia 2002 r. działa stołówka, z której korzysta około 110 uczniów. Bardzo wielu z nich otrzymuje bezpłatne posiłki refundowane przez GOPS. Również mieszkańcy wspierają działalność dostarczając bezpłatnie do stołówki produkty rolne. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach różnych kółek: języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, biologii, matematycznego, fizycznego, historycznego, dziennikarskiego, plastycznego, muzycznego, informatycznego.

W swojej codziennej pracy nauczyciele szczególną troską otaczają uczniów mających problemy zarówno w nauce jak i w zachowaniu, udzielając im pomocy, wsparcia, organizując zajęcia dodatkowe. Wiele spośród wymienionych prowadzone są społecznie. Do tradycji szkolnej należą corocznie organizowane imprezy, takie jak: Dzień Samorządności, Pasowanie na Ucznia, Góra Grosza, Sprzątanie Świata, andrzejki, mikołajki, Opłatek, Dzień Ziemi, Szkolny Dzień Chleba, Dzień Papieski, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na Rycerza Książki, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Dni Książki, pożegnanie absolwentów. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, UKS Kangur, PCK. Organizowane są wycieczki, biwaki, wyjazdy na „Zieloną Szkołę”, na basen (połączone z nauką pływania), do teatru, kina , filharmonii. Od wielu lat wydawana jest gazetka szkolna „Simpaticus”, gazetka dla najmłodszych „Wesoła Gromadka”, a w ostatnim czasie gazetka w języku angielskim „The Big Challenge”. Nauczyciele szkoły w Lubatówce są inicjatorami i organizatorami gminnych konkursów: – pisarskiego „O Złote Pióro”, – ortograficznego „Zostań Mistrzem Ortografii”, – języka angielskiego „Check your English”. Kadra pedagogiczna permanentnie podnosi swoją wiedze i umiejętności, czego dowodem jest opracowanie i wdrożenie programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Na uwagę zasługuje także fakt, że do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” włącza się młodzież gimnazjalna, rodzice, a nawet dziadkowie . Mimo braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej młodzież garnie się do sportu i osiągała w wielu dziedzinach dobre wyniki. Prężnie rozwijał się tenis stołowy, a największe sukcesy osiągnięto w piłce nożnej. Były to, między innymi: – turnieje wojewódzkie, – turnieje rejonowe, – turnieje wojewódzkie „Piłkarska Kadra Czeka”, – zawody makroregionalne, – gminny turniej „O Puchar Kuratora”. 28 marca 1996 r. powstał w szkole Uczniowski Klub Sportowy „Kangur”. Fakt ten ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju sportu w Lubatówce, gdyż dzięki działalności klubu szkoła otrzymuje fundusze na sprzęt sportowy. Od tego też roku organizowany jest Turniej im. Marka Wielgusa (wiceprezesa PZPN), w którym z powodzeniem bierze udział drużyna z Lubatówki. Ogromny sukces to udział ucznia w międzynarodowym turnieju we Francji poprzedzającym otwarcie Mistrzostw Świata w 1998 roku. Obecnie, uczniowie biorą udział prawie we wszystkich imprezach sportowych w Gminie Iwonicz Zdrój, osiągając sukcesy przede wszystkim w tenisie stołowym i piłce nożnej. Szkoła jest organizatorem eliminacji gminnych turniejów: im. Marka Wielgusa, Piłkarska Kadra Czeka, Halowej Piłki Nożnej, Lidze Piłkarskiej Coca Cola Cup oraz zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. Już pierwsze zapisy w Kronice Szkolnej wspominają o uzdolnieniach artystycznych uczniów z Lubatówki, o tym, że szkoła posiadała kostiumy teatralne, a wystawiane sztuki cieszyły się wielką popularnością. Na przestrzeni lat zdolności te nie zostały zaprzepaszczone, w szkole działają kółka: muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, a uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dość powiedzieć, że były to przeglądy, festiwale i konkursy od szczebla gminnego po ogólnopolski. Corocznie dzieci i młodzież biorą udział w przeglądach piosenki, kolęd i pastorałek, w imprezie „Dzieci- Dzieciom”, „Imieninach Miasta Iwonicz Zdrój”, konkursie tańca „Twist”, konkursie piosenki „Śpiewaj z nami”, „Z piosenką do Unii Europejskiej”, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Euro Talent” w Warszawie, Gminnych Konkursach Inscenizacji Wiersza i wielu, wielu innych. W tym roku powstały dwa zespoły instrumentalne, które już uświetniły swoim występem Opłatek, a zaprezentowane umiejętności pozwalają mieć nadzieję na wspaniałą karierę. Nie mniejsze umiejętności wykazują uczniowie w dziedzinie plastyki, zdobywając wiele nagród i wyróżnień w licznych konkursach. Odnoszone sukcesy rozsławiają imię szkoły w Lubatówce i sprawiają, że dzieci z tej małej miejscowości czują się dowartościowane i doceniane. Efekty ich pracy można zobaczyć w szkole – która bardziej przypomina dom niż budynek publiczny – oraz na organizowanych okazjonalnie wystawach. W codziennej pracy na pierwszym miejscu stoi zawsze dobro dziecka. Wszyscy dbają o to, aby uczniowie byli dumni ze swojej małej ojczyzny, w której się urodzili, wychowali i uczyli. Aby nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach, tradycjach, by pozostali wierni swojemu środowisku, będąc nawet gdzieś w świecie. W tym celu organizuje się we współpracy z działającymi we wsi organizacjami, np. Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lubatówki, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ludowym Klubem Sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną imprezy szkolne i środowiskowe integrujące mieszkańców, np. jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora, dożynki, zabawy sylwestrowe, dyskoteki, koncerty. Bardzo dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym, czyli Urzędem Gminy w Iwoniczu Zdroju oraz sołtysem wsi – Panem Stanisławem Drozdem, który wspomaga szkołę w wielu działaniach. Od wielu lat działa Rada Rodziców, na której pomoc szkoła zawsze może liczyć.

Szkoła w Lubatówce jest otwarta dla wszystkich, a szczególnie dzieci. Corocznie organizowane są zbiorki prezentów dla wychowanków domów dziecka, na leczenie chorych dzieci. Kilkakrotnie szkoła gościła uczniów z Czortkowa na Ukrainie, a spotkania te były pełne uroku i ciepła. Pozwoliły nawiązać przyjaźnie trwające do dziś, stanowiły lekcję wrażliwości, serdeczności i otwartości na człowieka będącego w potrzebie, czego nie można nauczyć się z książki. Zadowalające efekty przynosi praca dydaktyczna; uczniowie corocznie biorą udział we wszystkich konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych oraz innych organizowanych na terenie Gminy Iwonicz Zdrój, osiągając dobre wyniki. Wiele satysfakcji daje praca wychowawcza. Absolwenci, i ci w wielkim świecie, zdobywający tytuły naukowe, i ci po szkołach niższego szczebla, w zdecydowanej większości pamiętają o swojej pierwszej szkole, która dała im podstawy i pokazała właściwą drogę. Dowodem tej wdzięczności są przesyłane pozdrowienia, życzenia lub po prostu odwiedziny „podstawówki”. Ktoś mądry powiedział, że najważniejsze rzeczy w nauczaniu i wychowaniu dzieją się między duszą nauczyciela, a duszą ucznia. Prawda ta zapadła głęboko w serca pracowników szkoły w Lubatówce, którzy starają się dotrzeć do młodych dusz i nie czynić ich martwymi. Wierzą oni, że w dzisiejszym „komputerowym świecie