“JANIE PAWLE II-PAMIĘTAMY!”

“JANIE PAWLE II-PAMIĘTAMY!”
“JANIE PAWLE II-PAMIĘTAMY!”

W niedzielę 20.10.2019. przedszkolaki z przedszkola w Iwoniczu-Zdroju uczestniczyły w uroczystej Mszy św. z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Swoją obecnością i czynnym udziałem  dały dowód swojej pamięci o Patronie. Po Mszy św. dzieci wraz z Rodzicami,  Dyrekcją i Pracownikami Przedszkola złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.