Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadamia się, że od dnia 1 maja 2019r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie:

  • 15 zł od osoby za odpady segregowane,
  • 25 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Opłata powyższa płatna jest na konto indywidualne do 10-go dnia następnego miesiąca. Konto do wpłaty nie ulega zmianie.

Zmiana stawki opłat nie wymaga zmiany deklaracji.

Przypomina się mieszkańcom, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że:

  • właściciel nieruchomości składający deklarację zobowiązany jest wyjaśnić w deklaracji w pkt. H rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, podając jednocześnie przyczyny zaistniałej rozbieżności,
  • w deklaracji wykazujemy również osoby zamieszkujące na terenie nieruchomości bez zameldowania,
  • w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości , właściciel nieruchomości (osoba, która złożyła deklarację) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za cały miesiąc kalendarzowy w którym wystąpiła zmiana liczby osób zobowiązanych do opłaty (dot. to np. sytuacji urodzeń dzieci, kiedy bez względu na datę urodzenia w miesiącu kalendarzowym, obowiązek zapłaty powstaje za cały miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpiło to zdarzenie).

Więcej informacji