Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Gospodarka odpadami

Miejsce załatwienia spraw związanych z gospodarka odpadami osób fizycznych:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28

Pokój nr 101 oraz Biuro Obsługi Mieszkańca – deklaracje, naklejki, worki na śmieci, harmonogramy

Tel. 13 43 502 12 wew. 138

Sprawy finansowe  (opłaty za odpady komunalne -należności, rozliczenia, zadłużenia):
Tel. 13 43 502 12 wew. 113 – pok. 105

Dodatkowo: Referat Infrastruktury – zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, zasady gromadzenia odpadów, regulaminy itp. – Tel. 13 43 502 12 wew. 121 – pok.203

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową przejęły gminy. Gmina Iwonicz-Zdrój co roku wyłania w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W bieżącym roku obowiązki odbierania odpadów zostały przekazane firmie REMONDIS KROeko z/s w Krośnie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają na nich odpady komunalne

Gmina nie podjęła uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystkie podmioty władające nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają na nich odpady komunalne (np.: szkoły, sklepy, zakłady produkcyjne, punkty usługowe, pensjonaty, pokoje gościnne itd.) mają obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór odpadów. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój jako organ sprawujący kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest uprawniony do weryfikowania czy ww. podmioty posiadają zawartą umowę wraz ze stosownymi dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Stawki w 2024 roku:

 • 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – dotyczy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Opłata powyższa płatna jest na konto indywidualne do 10-go dnia następnego miesiąca.
 • W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji naliczającej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 75 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wzrost cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czytaj więcej

Podstawa prawna: Uchwała nr XVIII/93/2019 z 28.11.2019r. ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

W zabudowie wielomieszkaniowej odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach:
• pojemniki na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l,
• pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 1500 l, – a także w pojemnikach (workach) jak w zabudowie jednorodzinnej.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania  opłaty za śmieci:

Mieszkańcy  zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty w kwocie wynikającej z deklaracji do 10 – go dnia następnego miesiąca. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy (informację nt. numeru konta można uzyskać w Urzędzie Gminy) lub w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ( kasa znajduje się w głównym budynku Urzędu Gminy przy Al. Słoneczna 28).

Pliki do pobrania:

DRUK deklaracja obowiązująca od 05.03.2020

Limity odpadów dostarczanych na PSZOK w Iwoniczu-Zdroju w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 •  Limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi do 2 000 kg (2 Mg), w tym 30 kg styropianu budowlanego na 2 lata dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym.
  Opłata ponad limit wynosi 1,30 zł/kg.
 • Limit odpadów wielkogabarytowych wynosi:
  1) do 200 kg (0,2 Mg) na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym (dostarczona przez właściciela lokalu).
  Opłata ponad limit wynosi 1,50 zł/kg
  oraz
  2) do 50 kg (0,05 Mg) na rok dla jednej nieruchomości w budynku wielolokalowym (dostarczona przez podmioty – wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe).
  Opłata ponad limit wynosi 1,50 zł/kg.
 • Limit zużytych opon wynosi do 8 szt. na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym.
  Opłata ponad limit wynosi 8,80 zł/szt.

Podstawa prawna:

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady wielkogabarytowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE TO M.IN.:

– dekoracyjne elementy wyposażenia mieszkań: np. wykładziny, dywany, sztuczne choinki, duże doniczki z PCV,

– meble (nie muszą być kompletne): np. szafy, stoły, komody, krzesła, komplety wypoczynkowe, narożniki, kanapy, materace,

– ceramika sanitarna: np. umywalki, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, kompakty WC,

– stolarka drzwiowa i okienna (tylko oszklona),

– suszarki do ubrań, deski do prasowania,

– zabawki dziecięce z tworzyw sztucznych o dużych rozmiarach, wózki dziecięce, łóżeczka, chodziki.

Odstępstwo od ustalonych zasad grozi sankcjami karnymi dla osób wynoszących odpady nieprzeznaczone do zbiórki, a pozostali mieszkańcy są narażeni na wzrost opłat za odbiór odpadów.

NIE WYNOSIMY:

– opon

Opony należy dowozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122 (Zakład Gospodarki Komunalnej) przy zachowaniu limitu 8 szt. z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku kalendarzowego.

Opony o większych gabarytach pochodzące z traktorów, kombajnów czy samochodów ciężarowych winny być unieszkodliwiane przez ich posiadaczy, poprzez zlecanie wywozu podmiotom uprawnionym.

sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, telewizory, komputery, drukarki oraz inny drobny sprzęt AGD, w tym suszarki, lokówki, żelazka, sokowirówki itp. Powyższy KOMPLETNY sprzęt należy dowozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122 (Zakład Gospodarki Komunalnej).

sprzętu sportowego: np. nart, desek surfingowych, deskorolek, łodzi (kajaków), itp.,

elementów pochodzących z demontażu pojazdów: np. zderzaków samochodowych, elementów tapicerki, elementów metalowych i plastikowych nadwozia itp. (elementy samochodowe nie będą odbierane i powinny trafiać do zakładów demontażu np. w Miejscu Piastowym),

odpadów remontowo-budowlanych: np. szyb, płyt karton-gips, rur kanalizacyjnych i drenażowych, rynien.

 

baner-gospodarka-odpadami.pdf.01

baner-gospodarka-odpadami.pdf.01

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK zlokalizowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 122.

Odpady przyjmowane są w dniach:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju informuje, że od 4 marca 2024r.

PSZOK otwarty będzie w następujące dni:

Wtorek  7.00 – 13.00

Czwartek 7.00 – 13.00

Sobota 8.00 – 13.00

 

 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczania odpadów

W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, wytwarzane przez mieszkańców gminy na nieruchomościach zamieszkałych nie prowadzących działalności gospodarczej, zebrane w sposób selektywny. Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • odpady zebrane selektywnie podlegające ustawowej segregacji (w tym bioodpady),
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (w ilości 8 opon z 1 gospodarstwa domowego) ,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów mieszkań i domów jednorodzinnych wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9, ppkt. f) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym poniżej wskazujemy adres punktu zbierającego w/w odpady:

Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt
P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów
folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze 17 276 16 64

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów  folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować do grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu odbierającego.

Odbiór odpadów opakowaniowych od rolników

grafika rolnik bez logo

Folie rolnicze po balotach, worki po nawozach, worki typu Big-Bag, skrzynki z tworzyw sztucznych, palety, paski PP oraz siatki powstające w wskutek prowadzenia działalności rolniczej, nie mogą być zaklasyfikowane jako odpady komunalne.
W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797). W związku z powyższym rolnik posiadający odpady opakowaniowe ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że odpady pochodzące z produkcji rolniczej (gospodarstw rolnych) takie jak: folie rolnicze, worki po nawozach, worki typu Big-Bag, siatki, paski PP, skrzynki z tworzyw sztucznych oraz palety mogą być odbierane, za odpłatnością, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następującą firmę:

Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO”
Grzegorz Malinowski
ul. M. Mięsowicza 8
38-400 Krosno
(+48) 13 43 213 01
(+48) 797 022 350
biuro@mal-eko.pl
www.mal-eko.pl

Nowe życie używanych rzeczy

Uprzejmie informujemy, że MPGK Krośnieński Holding Komunalny uruchomił internetowy serwis do bezpłatnej wymiany rzeczy używanych – www.pszokkrosno.pl, za pomocą którego wdrażane są  rozwiązania mające na celu promocję „drugiego życia” rzeczy.

Funkcjonalności udostępnione w tym serwisie to:

 • Możliwość samodzielnego umieszczania przez mieszkańców gminy ogłoszeń o rzeczach, które nadają się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Umieszczenie ogłoszenia ze zdjęciem i opisem rzeczy, to opcja dzięki której, bez konieczności zawożenia rzeczy do PSZOK-u, oferujemy ją za darmo do przekazania innym osobom (należy najpierw założyć konto w zakładce Zaloguj się).
 • Opcja Poszukuję, dzięki której mieszkaniec gminy może wpisać informację o poszukiwaniu konkretnych rzeczy używanych, którymi jest zainteresowany, w celu ich odebrania i dalszego używania.
 • W zakładce Punkty Napraw, na której udostępniono firmom, oferującym usługi naprawcze i serwisowe, możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia o swojej ofercie.

Pytania i odpowiedzi – FAQ

Czy w dowolnym czasie mogę zmienić złożoną wcześniej deklarację?
TAK, w każdym momencie można złożyć korektę deklaracji. Korektę składamy tak samo jak pierwszą deklarację tj. wypełniamy deklarację (zaznaczamy opcję „korekta”) i składamy ją do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju – pokój 101.

Gdzie należy wyrzucać np. pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach roślin, tworzywa sztuczne budowlane?
Spośród wymienionych odpadów można wyodrębnić dwie kategorie tj. odpady niebezpieczne- pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, żarówki; oraz odpady budowlane- tworzywa sztuczne budowlane, porcelana, kamionki, lustra, szkło okienne.

Wszystkie te odpady pomimo iż powstają w gospodarstwie domowym powinny zostać wyłapane spośród strumienia odpadów komunalnych. Dlatego też, nie powinno umieszczać się ich zarówno w worku żółtym, zielonym jak i białym. Co nie oznacza że Gmina nie prowadzi zbiórki tych odpadów, można je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Zdrojowa 122, gdzie przewiduje się specjalne pojemniki na poszczególne odpady.

W przypadku odpadów budowlanych jakie powstają podczas prac remontowych w niewielkim zakresie można je oddać nieodpłatnie, natomiast odpad powstały podczas budowy domu lub remontu całego mieszkania nie należy do kategorii odpadów komunalnych i za odbiór takiego odpadu trzeba dodatkowo zapłacić.