Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w Iwoniczu

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w Iwoniczu”

mająca na celu:

zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie rozwoju rekreacyjno-turystycznego obszaru poprzez utworzenia miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Iwonicz.  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 321 334,19 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 165 438,00 zł

 

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 19-12-2019

Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020

 

Opis Projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu po dawnej remizie strażackiej w Iwoniczu poprzez budowę obiektów małej architektury w postaci placu zabaw, siłowni napowietrznej, altany oraz niezależnego oświetlenia zasilanego energią słoneczną w celu podniesienia jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty”. Operacja zakłada utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy na działce nr 586 w Iwoniczu dla mieszkańców sołectwa jak i pozostałych miejscowości z obszaru LGD. 

.