Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Sala kultury w remizie OSP Iwonicz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Budowa Sali kultury wraz z wyposażeniem w budynku Remizy Strażackiej w Iwoniczu

mająca na celu:

zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie rozwoju kulturalnego obszaru poprzez budowę wyposażenie i udostępnienie sali kultury w budynku Remizy Strażackiej w Iwoniczu

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 314 994,62 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 162 952,00 zł

 

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28-05-2018

Data zakończenia realizacji projektu: 30-03-2019

 

Opis Projektu

Projekt polega na budowie, wyposażeniu i udostępnieniu sali kultury w budynku Remizy Strażackiej w miejscowości Iwonicz w celu podniesienia jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty”. Sala kultury na 80 osób wraz z sanitariatami oraz hollem, będzie zlokalizowana w budynku Remizy Strażackiej w Iwoniczu na I piętrze. Realizacja projektu wynika z potrzeby lokalnej społeczności w zakresie udostępnienia sali kultury na potrzeby organizacji różnego typu spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, konferencji dla lokalnej społeczności oraz lokalnych organizacji. Opiekunem sali będzie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu, który będzie administrował i udostępniał salę mieszkańcom innym organizacjom społecznym. Będzie również odpowiedzialny za organizację życia kulturalnego w tej sali. Sala z założenia będzie ogólnodostępna i niekomercyjna, okresowo wynajmowana na potrzeby mieszkańców oraz na potrzeby organizacji społecznych. W sali będą odbywały się wydarzenia ogólnodostępne organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Gminy Ośrodek Kultury i inne instytucje.