Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowę oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowę oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju”

mająca na celu:

zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez modernizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowę oświetlenia oraz elementów małej architektury w Iwoniczu-Zdroju. 

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 716 685,33 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 109 125,00 zł

 

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 14-05-2021

Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021

 

Opis Projektu

Przedmiotem operacji jest wykonanie szeregu prac i robót budowlanych mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej, poprzez: modernizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, urządzeń odwadniających, renowację murka kamiennego, budowę oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju.

W ramach realizacji operacji nastąpi rozwój i odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej (ciągi piesze i pieszo-jezdne, oświetlenie) i wzbogacenie jej o nowe elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) – dzięki czemu powstanie atrakcyjna strefa wypoczynkowo – edukacyjna. Poprzez realizację inwestycji obiekt nabierze nowego przeznaczenia w przestrzeni publicznej.