Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację budynku szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację budynku szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju” mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez modernizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowę oświetlenia oraz elementów małej architektury w Iwoniczu-Zdroju. 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 698 639,82 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 184 527,00 zł

 

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 25-04-2022

Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2022

Opis Projektu

W ramach realizacji operacji nastąpi rozwój i odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej (szalety miejskie) i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowana modernizacja budynku szalet miejskich polegać będzie przede wszystkim na wyburzeniu istniejących ścianek działowych, demontażu stolarki drzwiowej, okiennej oraz istniejącego wyposażenia, częściowym zamurowaniu otworów okiennych/ utworzeniu nowych otworów drzwiowych a następnie budowy nowych ścianek  zgodnie z projektem, dostosowując tym samym pomieszczenia higieniczno-sanitarne do obowiązujących aktualnie przepisów i norm budowlanych (swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, kabiny WC dla niepełnosprawnych, odpowiednie kabiny WC o wymiarach min. 150cm x 100cm,  prawidłowe szerokości drzwi wewnętrznych, ergonomiczne i funkcjonalne wnętrza pomieszczeń, odpowiednie wyposażenie i wykończenie wnętrz itp.). Planuje się ponadto dostosowanie budynku do obecnych wymogów dotyczących spełnienia warunków termoizolacyjności budynku (docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji przeciwwodnych, wykonanie nowych warstw technologicznych wraz z termo i hydroizolacjami stropodachu płaskiego, montaż nowej stolarki okienno-drzwiowej. Modernizacja istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych polega przede wszystkim na stworzeniu nowych, ergonomicznych wnętrz o tej samej, jak dotąd funkcji, dostosowanych do obowiązujących obecnie przepisów oraz utworzenie nowego estetycznego wystroju wnętrz i poprawy jakości i estetyki miejsca użyteczności publicznej.

Dodatkowo remont budynku przewiduje utworzenie nowego dojścia do budynku w postaci chodnika o szerokości 150cm z maksymalnym spadkiem 6% oraz zagospodarowania na nowo przestrzeni przed budynkiem, tj. budowę nowych schodów zewnętrznych. Modernizowany budynek zyska także zadaszenie nowoprojektowanej strefy wejściowej. Murek wokół budynku zostanie obsadzony zielenią pnącą typu winobluszcz. Zieleń ta z czasem porośnie żelbetową konstrukcję i spowoduje, że stopi się z naturalnym leśnym otoczeniem.

Modernizacja obiektu obejmuje także przebudowę instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, c.w.u., gazowej oraz elektrycznej) wraz z nowymi przyłączami. Modernizowany budynek będzie posiadał ogrzewanie podłogowe, instalację ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną przestrzeni ogólnodostępnej, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne na czujnik ruchu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, monitoring zewnętrzny, a wyposażenie będzie wandaloodporne.

Wszystkie planowane działania modernizacyjne mają przede wszystkim na celu stworzyć miejsce wygodne i przyjazne dla jego użytkowników, a wyposażenie go chociażby w urządzenia dla osób niepełnosprawnych, czy dla kobiet z dziećmi (przewijak dla niemowląt) dodatkowo sprawia, że staje się on użyteczny i praktyczny. Urządzenia oszczędzające zużycie ciepła, światła  czy wody oraz wykorzystanie surowych i neutralnych w swych odcienia materiałów elewacyjnych wraz zielenią urządzoną sprawia, że obiekt ten harmonizował będzie ze swoim naturalnym leśnym środowiskiem, a dla mieszkańców i turystów Iwonicza-Zdroju stanowić będzie odpowiednio dostosowany i potrzebny obiekt użyteczności publicznej.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, którzy zwracają uwagę iż brak zaplecza sanitarnego o odpowiednim poziomie w centrum uzdrowiskowej miejscowości.

Zmodernizowany obiekt  będzie ogólnodostępny i wykorzystywany w sposób niekomercyjny, z zastrzeżeniem iż w celu zapobiegania zniszczeniom przez zachowania chuligańskie, będą pobierane symboliczne opłaty, wdrożony system pozwoli na samoobsługową obsługę. Zasady korzystania zostaną określone w Regulaminie obiektu.