Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego

Logo-RPO

„Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przedmiot projektu

            Przedmiotem projektu jest uzupełnienie, odtworzenie, przebudowa i modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w czterech podkarpackich uzdrowiskach, tj. Rymanowie-Zdroju, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju i Polańczyku-Zdroju oraz zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego do Beata Krukowska-Bania NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka Prywatny Gabinet Stomatologiczny.

Jest to projekt partnerski realizowany w czterech gminach uzdrowiskowych w których planowane do realizacji są następujące zadania:

– Rymanów-Zdrój –   Odtworzenie historycznego charakteru Parku Zdrojowego w Rymanowie-Zdroju oraz Przebudowa budynku sanitariatów ogólnodostępnych w Rymanowie-Zdroju,

– Horyniec-Zdrój – Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju,

– Iwonicz-Zdrój – Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu- Zdroju,

– Polańczyk-Zdrój – Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku-Zdroju,

– NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka – Rewitalizacja zabytkowego parku sanatoryjnego przy Sanatorium Bajka oraz Uzupełnienie i wymiana sprzętu rehabilitacyjnomedycznego w Sanatorium Bajka.

Wartość projektu wynosi: 9 029 517,84 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 7 352 282,30 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-01-04

Data zakończenia realizacji projektu: 2022-07-29

 

Opis zadania realizowanego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój:

            Zadanie które zamierza realizować Gmina Iwonicz-Zdrój polega na przebudowie schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu-Zdroju. Schody zlokalizowane są na zboczu Góry Przedziwnej gdzie swój początkowy bieg rozpoczynają w zabytkowej części uzdrowiska od placu Karola i Józefa dalej przez teren leśny aż do Szpitala uzdrowiskowego Excelsior. Wzdłuż tego fragmentu ciągu pieszego poprowadzony jest też szlak biało-zielony łączący centrum Iwonicz-Zdroju z Żabią Górą (505 m n.p.m.).

W stanie istniejącym schody terenowe podlegające przebudowie składają się z dwóch części:

– części wschodniej (mniejszej) w której znajduje się 7 biegów schodów – długość całkowita schodów 53,40 mb, szer. 2,96 m,

– części zachodniej (większej) w której znajduje się 11 biegów schodów – długość całkowita schodów 100,30 mb, szer. 2,96 m

          Niezadowalający stan zachowania ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi o łącznej długości 157m wymagał przeprowadzenia pilnych prac budowalnych obejmujących jego przebudowę. W ramach planowanej przebudowy istniejącego ciągu pieszego – schodów terenowych planowany jest również montaż obiektów małej architektury takiej jak ławki, kosze tablice informacyjne ścieżki dydaktycznej oraz totem multimedialny. Celem inwestycji jest dostosowanie istniejącego zagospodarowania ternu do aktualnych potrzeb oraz uatrakcyjnienie ciągu pieszego. Ścieżka dydaktyczna będzie wykorzystywać wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na tablicach umieszczone zostaną informacje związane z Iwoniczem-Zdrojem dotyczące historii, kultury oraz przyrody.

Zakres prac obejmujących przebudowę schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu-Zdroju to:

 • rozbiórka schodów terenowych z wyłączeniem fundamentów w obrębie skrzyżowania
  z podziemnym uzbrojeniem terenu;
 • wykonanie schodów terenowych:
 • spoczniki o nawierzchni z kostki granitowej,
 • biegi schodów z prefabrykowanych betonowych elementów,
 • murki zabezpieczające schody z betonu architektonicznego,
 • balustrady stalowe,
 • wymianę latarni oświetlenia terenu;
 • wykonanie zasilania totemu multimedialnego;
 • montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, totem multimedialny autonomiczny dla osób niepełnosprawnych.

 

Wartość zdania wynosi: 1 903 109,96 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 1 617 643,45 zł

Termin realizacji maj 2021- październik 2021

Stan schodów z przed remontu:

Zdjęcia z realizacji robót:

Inwestycja po zrealizowaniu