Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rozbudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej wraz z rozbiórką i budową mostu w na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa

znaki_strona_www

Całkowita wartość inwestycji: 1 385 906,03 zł

 Kwota dofinansowana ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: 1 045 000,00 zł

 

Inwestycja objęta dofinansowanie ze środków programu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy Rozbudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej wraz z rozbiórką i budową mostu w na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa.

Opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R wraz z rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa.

 

Celem rozbudowy drogi oraz budowy mostu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, poprawa płynności w obrębie drogi gminnej uporządkowanie układu komunikacyjnego z drogą powiatową oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki terenu.

Obecny stan techniczny mostu jest zły oraz wykazuje istotne uszkodzenia prowadzące do konieczności wprowadzenia ograniczeń tonażowych, a co za tym idzie utrudnień dla uczestników ruchu drogowego. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców Lubatowej gdyż bezpośrednio łączy miejscowość z miastem Iwonicz-Zdrój który jest uzdrowiskiem i siedzibą gminy. Z drogi tej korzystaj mieszkańcy w szczególności dojeżdżający do zakładów pracy czy szkoły.

W zakresie przedsięwzięcia planuje się:

– rozbiórkę istniejącego mostu, o konstrukcji płytowej żelbetowej,

– budowę mostu płytowo-belkowego z wykorzystaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowionych przegubowo na żelbetowych przyczółkach pełnościennych ze skrzydełkami ukośnymi, zlokalizowanego w miejscu obiektu istniejącego

– budowę umocnienia brzegów potoku Lubatówka w obrębie projektowanych przyczółków sięgających po min 10 m powyżej i min 10 m poniżej obiektu,

– rozbudowę odcinka drogi gminnej klasy D nr 1807033 G000010 o długości ok 65 mb.

pl_lad_