Renowacja Pomnika “Mogiła rozstrzelanych” w miejscowości Lubatowa

Renowacja Pomnika “Mogiła rozstrzelanych” w miejscowości Lubatowa.

 

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego

ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2021

Opis projektu

Zadanie polega na renowacji pomnika „Mogiła rozstrzelanych” w miejscowości Lubatowa. Pomnik – mauzoleum mieszkańców miejscowości, którzy stracili życie podczas II wojny światowej znajduje się przed kościołem św. Stanisława Biskupa. Mogiła powstał 1945 gdzie do grobu zostali złożeni ekshumowani mieszkańcy którzy zostali rozstrzelani w czasie pacyfikacji wsi. Pomnik „Mogiła Rozstrzelanych” w Lubatowej został ukończony w 1955 roku. Od tego czasu był poddany tylko bieżącym naprawom i konserwacjom. Część elementów otoczenia powstała w sposób spontaniczny w różnych okresach historii. Jedynie sam pomnik został wyczyszczony i zakonserwowany w 2018 roku.

                Celem zadania jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej naszej małej ojczyzny poprzez remont pomnika „Mogiły rozstrzelanych” w Lubatowej wraz z budową elementów małej architektury. Planuje się, po uprzednim demontażu istniejących elementów małej architektury, montaż nowych- słupków wygrodzeniowych wraz z łańcuchami zabezpieczającymi, misy z „wiecznym płomieniem” czy nowej tablicy pamiątkowej i symbolicznych nagrobków od południowej strony pomnika w miejscu pochówku ofiar II Wojny Światowej. Zachowując i szanując istniejący kontekst oraz kompozycję, projekt w założeniu ma poprawić i podkreślić wagę i symbolikę miejsca. W tym celu projektuje się wymianę płyt stanowiących utwardzenie terenu wokół miejsca pamięci na nowe elementy, które swoim materiałem, barwą i projektowanym układem harmonizować będą z istniejącym obiektem pomnika oraz poprawią ogólną estetykę i podwyższą walory tego miejsca. Planuje się ponadto montaż nowych masztów flagowych.

Wartość projektu wynosi: 158 914,52 zł

Środki Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu –  50 852,00 zł

Środki o dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – 50 000,00 zł

Środki własne Gminy Iwonicz-Zdrój –  58 062,52 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: styczeń 2021

Data zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Stan pomnika z przed remontu:

Prace remontowe:

Powiększ litery
Zmień kontrast