Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Renowacja pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz

znaki_strona_www

Program Rządowy „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie kraju” dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowita wartość inwestycji: 151.685,46 zł

Kwota dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Kultury: 70 400,00 zł

Inwestycja objęta dofinansowanie ze środków programu: Program Rządowy „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie kraju” dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla zadania pn: Renowacja pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz.

Opis:

Zadanie polega na renowacji pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz zlokalizowanego działce nr 4751/2, w gminie Iwonicz-Zdrój. W Lesie Grabińskim w Iwoniczu, 24 lipca 1944 r. pododdział ukraińskiego batalionu SS-Galizien pod niemieckim dowództwem barona Engelsteina i jego zastępcy, ukraińskiego majora, lek. wet. Władimira Najdy, dokonał egzekucji strzałem w tył głowy na 72 aresztowanych przywiezionych z więzienia w Jaśle. Byli to w większości członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Pomnik powstał dzięki inicjatywie Anieli Aleksiewicz, Zofii Penar i Władysława Kandefera, którzy założyli Komitet Budowy Pomnika i dzieło doprowadzili do końca. Poświęcenia dokonano w dniu 27 lipca 1947 r. W roku 1971 staraniem Komitetu Odbudowy, któremu przewodniczył S. Biskup pomnik został wyremontowany. Od tamtego czasu pomnik nie był remontowany.

 

Celem zadania jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej naszej małej ojczyzny poprzez remont pomnika ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie Grabińskim w miejscowości Iwonicz.

Odnowienie miejsca pamięci przyczyni się do utrzymania pamięci o ofiarach.

Planuje się:

– demontaż zdegradowanych, betonowych ścian zewnętrznych wydzielających przestrzeń/ plac wokół pomnika i odtworzenie nowych o tych samych wymiarach.

– całkowite skucie istniejącej płyty żelbetowej stanowiącej powierzchnię placu wokół pomnika i wykonanie nowych warstw podbudowy oraz wykończenie powierzchni placu betonowymi płytami, z ukształtowaniem odpowiednich spadków.

– wykonanie drenażu wewnętrznej przestrzeni placu pomnika.

– demontaż istniejących pachołków stalowych wraz z łańcuchami i poddanie tych elementów gruntownemu remontowi (piaskowanie, cynkowanie, malowanie) i ich ponowny montaż.

– wyczyszczenie samego głównego elementu pomnika wykonanego z piaskowca, zaimpregnowanie go specjalistycznymi środkami grzybobójczymi oraz środkami do impregnacji tego materiału.

– ukształtowanie nowego terenu przed pomnikiem w formie tarasowej i wykonanie murków, zabezpieczeń z gabionów wypełnionych kamieniami. Murki będą stanowiły również po wykończeniu wygodne siedziska dla odwiedzających ukształtowane w formie amfiteatralnej i jednocześnie stanowić będą łagodne zejście łączące istniejący szlak leśny z główną przestrzenią pomnika.

– połączenie poszczególnych poziomów stanowiących zejście i miejsca siedzące dla odwiedzających schodami terenowymi w postaci prefabrykowanych bloków betonowych.

– montaż nowego masztu na flagę.

– wykonanie tablicy informacyjnej z blachy, na której zaprezentowana będzie historia tragicznych wydarzeń, których pamiątkę stanowi remontowany pomnik.

Logo_MKDNiS_kolorowe_