Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Remont mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej

znaki_strona_www

Całkowita wartość inwestycji: 866 450,38 zł

 

 Kwota dofinansowana ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: 627 000,00 zł

 

Inwestycja objęta dofinansowanie ze środków programu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy Remont mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej.

Opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej w km 0+000 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Rogi – Lubatówka – Lubatowa P2001R, budową mostu tymczasowego oraz wykonaniem i remontem umocnień potoku.

Droga w ciągu której remontowany jest przedmiotowy obiekt jest drogą gminną wewnętrzną i łączy się z drogą powiatową nr P2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa. Droga w ciągu której zlokalizowany jest most posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 2,5-3 m oraz pobocza gruntowe. Istniejący most posiada długość 7,00 m i szerokość 5,15 m, rozpiętość przęsła w świetle podpór wynosi 6,0 m.

Celem inwestycji jest remont mostu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, poprawa płynności w obrębie drogi gminnej, uporządkowanie układu komunikacyjnego z drogą powiatową oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki terenu.

W zakresie przedsięwzięcia planuje się:

– Remont mostu na potoku Lubatówka w km 20+160 – remont ustroju niosącego, wymiana pomostu, remont przyczółków wraz ze skrzydełkami.

– Odtworzenie drogi na najazdach – wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej pomiędzy mostem i drogą powiatowa na najeździe lewobrzeżnym oraz na długości po ok 10 mb dwóch rozjazdów najazdu prawobrzeżnego.

– Budowa mostu tymczasowego na potoku Lubatówka wraz z najazdami o nawierzchni gruntowej umożliwiającymi objazd na czas prowadzenia remontu mostu istniejącego  .

– Uzupełnienie rozmycia profilu dna potoku Lubatówka.

– Budowa umocnienia prawego brzegu potoku Lubatówka

– Remont umocnienia lewego brzegu potoku Lubatówka

pl_lad_