Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przebudowa ul. Braci Kazurów w Iwoniczu-Zdroju

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWCH

„Przebudowa odcinka drogi nr 114604r ul. Braci Kazurów w km 0+000 – 0+469 w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

Dofinansowanie: 479 860,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 800 735,71 zł

Zadanie dofinansowano również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 253 626,00 zł

Planowana do przebudowy droga nr 114604R w ciągu ulicy Braci Kazurów która rozpoczyna się przy skrzyżowaniu w km 0+000 z ulicą Aleksiewicza i Cybulskiego, a kończy się na skrzyżowaniu 0+469 z łącznikiem ul. Braci Kazurów, będąca odcinkiem drogi publicznej biegnącej w kierunku wschodnim.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuję  się:

– przebudowę odcinka gminnej drogi publicznej Nr 114604R w Iwoniczu-Zdroju ul. Braci Kazurów w km. 0+000 – 0+469 o długości 469 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęto parametry jak dla klasy „L”,

– przebudowę łącznika bocznego zlokalizowanego na działce 1384/4,

– przebudowę skrzyżowania w km 0+000 z ul. Aleksiewicza i ul. Cybulskiego,

– przebudowę skrzyżowania w km 0+469 łącznikiem ul. Braci Kazurów,

– wykonanie studzienek z kratami deszczowymi oraz przykanalików z podłączeniem do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,

– rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,

– przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej,

– utwardzenia części terenu dla potrzeb poszerzenia ulicy oraz wykonania jednostronnego chodnika o długości 488 m,

– dostosowanie wysokościowe pokryw studzienek obcych infrastruktury technicznej kolidujących z przebudową drogi,

– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,

– zabezpieczenie powierzchniowe skarp m.in. prefabrykowanymi elementami oporowym,

– wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,

– projekt stałej organizacji ruchu (wg odrębnego opracowania).

 

Termin realizacji: Od 25-08-2020 r do 30-11-2020 r