Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z remontem infrastruktury drogowej w ciągu ulicy ks. J. Rąba w Iwoniczu-Zdroju

flaga-i-godlo-na-www

Całkowita wartość inwestycji: 4 497 000,00 zł

Kwota dofinansowana ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: 4 116 000,00 zł

 Inwestycja objęta dofinansowanie ze środków programu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy przebudowy odcinka sieci wodociągowej wraz z remontem infrastruktury drogowej w ciągu ulicy ks. J. Rąba w Iwoniczu-Zdroju

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem drogi w ciągu ulicy ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju. Planowana do przebudowy sieć wodociągowa pochodzi z lat 70 ubiegłego wieku. Jest to ważny odcinek sieci wodociągowej który zasila w wodę miejską nie tylko domy jednorodzinne czy wielorodzinne ale także cztery sanatoria uzdrowiskowe, budynki użyteczności publicznej, pensjonaty oraz zakłady usługowe. Wraz z przebudową sieci wodociągowej zostanie wyremontowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 750 m. Droga ta łączy się z drogą powiatową i jest główną drogą dojazdową do sanatoriów, pensjonatów i zakładów usługowych.

Istniejąca sieć wodociągowa wykazuje liczne awarie, braki szczelności i przepustowości rur powodujące wysokie straty wody oraz przerwy w dostawie wody do odbiorców. Przebudowa sieci wodociągowej która w większości biegnie wzdłuż jezdni sprawi konieczność jej gruntownego remontu będącej już w złym stanie technicznym powodującym zagrożenie w ruchu kołowym.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, utworzenie hydrantów, przebudowę w zakresie wymiany zbiorników wyrównawczych wody pitnej (bufora) o pojemności 300 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, remont nawierzchni jezdni wraz ze studzienkami, remont chodnika pieszego, wymianę oświetlenia ulicznego. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców Iwonicza-Zdroju, kuracjuszy i turystów  gdyż wpłynie to na poprawę jakości życia.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury technicznej sieci, zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców co wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom oraz zmniejszy ryzyko niedoborów wody spowodowanej awariami. Celem jest również poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprawa płynności w obrębie drogi gminnej, uporządkowanie układu komunikacyjnego, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa estetyki i zagospodarowania terenu. Remont odcinka pieszo-jezdnego poprawi zły stan nawierzchni jezdni oraz zlikwiduje zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej.

pl_lad_