Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przestrzeni publicznej Placu Oczki

znaki_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przestrzeni publicznej Placu Oczki

Dofinansowanie: 2 583 750,00 zł

Całkowita wartość: 3 000 000,00 zł

Opis

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placu wraz budową oświetlenia i elementami małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) w ciągu Al. Jana Pawła II i Placu Oczki w Iwoniczu-Zdroju.  W ramach realizacji zadania nastąpi rozwój i odnowienie istniejącej infrastruktury oraz wzbogacenie jej o nowe elementy małej architektury Dzięki czemu powstanie atrakcyjna strefa turystyczna i wypoczynkowo – edukacyjna.