Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

„Cyfrowa gmina”

banner_na_strone_CG-1
Logotypy__CPPC

Wartość projektu: 337 211,88 zł.

Dofinansowanie: 323 610,00zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Okres realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Data podpisania umowy: 04.05.2022 r.

Cel/efekt:

Realizacja grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Rozwój cyfrowy Gminy Iwonicz-Zdrój oraz poprawa/podniesienie poziomu cyfryzacji obejmuje inwestycje w rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i usługi wdrożeniowe, których celem jest poprawa wydajności, dostępności oraz poziomu bezpieczeństwa systemów.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością do usług publicznych oraz w przypadku kryzysu spowodowanego pandemią skrócą czas ich realizacji, przyczynią się również do poprawy dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Przyczyni się również do wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego potencjału do reagowania i zapobiegania wyłudzeniom i oszustwom. Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.