Gospodarka komunalna

Jak odczytywać wskazania wodomierza
Jak odczytywać wskazania wodomierza

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne . W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne...

Więcej
Przerwa w dostawie wody w Iwoniczu-Zdroju
Przerwa w dostawie wody w Iwoniczu-Zdroju

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że: w dniach 18 i 19 .04.2018 r. (środa i czwartek) od godziny 08 00 do 13 00 może w y s t ą p i ć przerwa w dostawie wody w m. Iwonicz-Zdrój. Ul. Piwarskiego 31 – 57   Przerwa...

Więcej
Informacja
Informacja

Szanowni  Państwo ! W związku z odnotowanymi w dniu 13.03.2018 r. licznymi awariami  na przyłączu wody miejskiej z wodociągu sieciowego Iwonicz-Zdrój: Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie prosi o sprawdzenie niezamieszkałych...

Więcej
Przerwa w dostawie wody w Iwoniczu-Zdroju oraz Iwoniczu
Przerwa w dostawie wody w Iwoniczu-Zdroju oraz Iwoniczu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że: w  dniu 23.06.2017 r.  (piątek) od godziny 10 00   do   13 00 w y s t ą p i   przerwa w  dostawie  wody  w  m. :                                     Iwonicz-Zdrój   z wyjątkiem ulic ...

Więcej
KOMUNIKAT

  Szanowni Państwo! Zakład Gospodarki Komunalnej w  Iwoniczu-Zdroju w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej, spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do kanalizacji nie należy wrzucać następujących przedmiotów...

Więcej
KOMUNIKAT

 Szanowni Państwo!   Zakład Gospodarki Komunalnej w  Iwoniczu-Zdroju   przypomina, iż każdy Dostawca ścieków zobowiązał się (w zawartej z ZGK umowie) n i e  w p r o w a d z a ć do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i wód drenażowych. W...

Więcej
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że: w dniu 13-12-2016 r./wtorek/ od godziny 9 00 do 14 00       z powodu  usuwania  awarii  na głównej sieci wodociągowej  nastąpi  przerwa w dostawie wody do budynków w Iwoniczu-Zdroju...

Więcej
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że: w dniu 17.11.2016 r.  (czwartek)  od godziny  9 00  do  22 00  może wystąpić  przerwa w dostawie wody  w : Iwoniczu Iwoniczu-Zdroju Przerwa w dostawie wody z powodu prac inwestycyjnych...

Więcej
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że:  w dniu 24-05-2016 od godziny 8 00  do 14 00   może wystąpić  przerwa w dostawie wody do budynków  w  Iwoniczu Zdroju ul Zdrojowa od nr. 129 nieparzyste ul Zdrojowa od nr. 74 parzyste...

Więcej
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że w dniu 29-04-2016 od godziny 9:00 do 11 00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Iwoniczu Zdroju  –  ul. Ks Rąba  –  ul. Kulczyńskiego  Przerwa w dostawie wody z...

Więcej
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że w dniu 26-04-2016 od godziny 8:00 do 12 00 może wystąpić przerwa w dostawie wody do budynków w Iwoniczu Zdroju  ul.  Zdrojowa  od  nr 35 nieparzyste  ul.   Zdrojowa od nr 40 parzyste...

Więcej