Dla mieszkańców

Młodzi-pracujący!
Młodzi-pracujący!

Projekt skierowany jest do osób, które: są w wieku 15-29 lat, zamieszkują województwo podkarpackie, posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i...

Więcej
Sprawa stadionu w Lubatowej
Sprawa stadionu w Lubatowej

W sprawie stadionu w Lubatowej do końca pozostawaliśmy optymistami, niestety na wyrost. Grabarzami pomysłu utworzenia w Lubatowej nowoczesnego centrum sportu z zapleczem biathlonowym okazali się...

Więcej
Powtórka z „rozrywki”
Powtórka z „rozrywki”

Pomimo że wielokrotnie informowali o rodzaju odpadów podlegających odbiorowi wzdłuż trasy przejazdu przez firmę odbierającej odpady, znów podczas wczorajszej wywózki odpadów wielkogabarytowych z...

Więcej