Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubatówce

znaki_strona_www

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej

Całkowita wartość inwestycji: 2 537 999,94 zł

Kwota dofinansowana ze środków FRKF: 1 263 833,97 zł

Zadanie dofinansowano również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł

Inwestycja objęta dofinansowanie ze środków „Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno- szatniowym. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 717, w obrębie ewidencyjnym Lubatówka, w Gminie Iwonicz- Zdrój. Ponadto, zaprojektowano rozbudowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę i przebudowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz usytuowania nowo projektowanego obiektu, zaprojektowanie komunikacji w nawiązaniu do istniejącego założenia przestrzenno – funkcjonalnego: budowa chodników oraz budowa parkingu dla 14 samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi. Projektowana rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym sąsiaduje bezpośrednio z obiektem szkoły od strony południowej. Sala gimnastyczna będzie usytuowana w osi wschód-zachód, aby jak najlepiej doświetlić szkołę poprzez okna w ścianach podłużnych. Dobudowana sala gimnastyczna z zapleczem będzie mieć wymiary 27,29 x 28,82 m (wymiary areny sportowej to 12 x 24m) niski (N- do 12 m), jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Główne wejście do budynku poprzez przewiązkę połączoną z istniejącym budynkiem szkoły, pozostałe wejście po stronie północnej. Budynek będzie przedzielony w połowie korytarzem szerokości 2,40 m. Od strony północnej znajduje się sala gimnastyczna dostępna przez dwoje drzwi w narożnikach pomieszczenia, po stronie południowej zaplecze sanitarne zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami higieniczno – sanitarnymi. Przestrzeń parteru będzie podzielona na dwie strefy funkcjonalno–użytkowe: sala gimnastyczna oraz zaplecze sanitarno – szatniowe wydzielone korytarzem jako komunikacja ogólna (budynek zawiera pomieszczenia do jednoczesnego przebywania osób będących ich stałymi użytkownikami).

Sala gimnastyczna będzie wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, wielkość sali zapewnia pełny komfort gry w piłkę siatkową oraz w koszykówkę, doświetlenie poprzez okna w ścianach podłużnych od strony południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej, zastosowane materiały wykończeniowe spełniają wymagania akustyczne w tego typu obiektach.

Wyposażenie sportowe sali gimnastycznej:

▪ boisko do koszykówki: 2 kosze systemowe, na konstrukcji składanej

▪ boisko do siatkówki: słupki osadzone w tulejach z płynna regulacją wysokości w pełnym zakresie, stanowisko sędziowskie

▪ drabinki do ćwiczeń h= 200cm, szer. 90cm, 25 szt.

▪ kotara grodząca arenę na połowę

▪ tablica wyników sportowych, z manipulatorami

Pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej zaprojektowano w optymalnym układzie przestrzennym:

▪ dwie szatnie dla 25 uczniów – każda, połączone z węzłem sanitarnym przedsionkiem izolującym, szatnie wyposażone w wieszaki i ławki na ubrania dla 25 osób – każda, dostęp bezpośrednio z korytarza

▪ szatnia dla 5 osób niepełnosprawnych, z możliwością korzystania z tych pomieszczeń przez cztery osoby w jednym momencie (pomieszczenia wyposażone w wieszaki na ubrania dla 5 osób)

▪ szatnia dla trenera/ opiekuna/, wyposażona w 3 szafki na ubrania

▪ magazyn sprzętu sportowego, dostępny z korytarza

▪ pomieszczenie medyczne

▪ WC ogólnodostępne

▪ pomieszczenie porządkowe

Celem inwestycji jest poprawa warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa warunków organizacji i współzawodnictwa sportowego w Gminie Iwonicz- Zdrój.