Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Stan drogi na odcinku Lubatowa–Lubatówka

Stan drogi na odcinku Lubatowa–Lubatówka
Stan drogi na odcinku Lubatowa–Lubatówka
W związku z bardzo częstymi zgłoszeniami, skargami i wnioskami o interwencję kierowanymi do burmistrza gminy w sprawie fatalnego stanu drogi na odcinku Lubatowa–Lubatówka informujemy, że praktycznie po każdym sygnale otrzymanym od mieszkańców kierujemy pisma do Starosty Krośnieńskiego jako zarządcy przedmiotowej drogi powiatowej P2001R Rogi–Lubatówka–Lubatowa z prośbą o podjęcie stosownych działań.
Przy okazji przypominamy, iż reprezentantami i ambasadorami Gminy Iwonicz-Zdrój w starostwie są radni powiatowi. Warto także do nich zwracać się z prośbą o zaangażowanie się w sprawy feralnej drogi, gdyż obecnie przejazd nią jest nie tyle niekomfortowy, co przede wszystkim niebezpieczny.
Im większy szum wokół przedmiotowego odcinka, tym większa szansa, że nasz głos w starostwie zostanie wreszcie usłyszany.