Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Obwieszczenie dotyczące projektu pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

IR.6140.1.5.2023.IO                                                                                  

  Iwonicz-Zdrój 2023.01.31

Obwieszczenie

 

            Działając na podstawie art. 11a ust.7, pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz.U. z 2022r., poz. 572)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

uprzejmie informuje, że został opracowany projekt  pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”  i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

            Równocześnie informuje się, że Gmina Iwonicz-Zdrój zawarła umowy na:

  • wyłapywanie, transport, opiekę weterynaryjną oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
  • opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych,
  • opiekę nad zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielom lub zabłąkanym czy porzuconym.

Wszystkie podmioty, z którymi zostały zawarte umowy, zostały wskazane w projekcie programu.

            Zainteresowane organizacje społeczne mogą przesłać swoje uwagi do projektu programu   na adres: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju , Al. Słoneczna 28, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Jacek Rygiel

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 1 lutego 2023 roku

Załączniki: Program do uchwały 2023