Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nastaw się na rozwój

Nastaw się na rozwój
Nastaw się na rozwój

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA KARIERY, informuje, iż realizuje projekt pt. „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” i od dnia 02.01.2023 r. rozpoczęła rekrutację do projektu.

Rekrutacja potrwa do dnia 28.02.2023 r.

Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” realizowany jest przez Stowarzyszenie Trampolina Kariery i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.X.2023 r. aktywności zawodowej wśród 182 uczestników projektu, tj. pozostających poza rynkiem pracy (136 osób bezrobotnych i 46 osób biernych zawodowo) osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej z woj. podkarpackiego poprzez nabycie przez min. 137 osób kwalifikacji zawodowych i uzyskanie przez min. 70 osób zatrudnienia dzięki objęciu ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa projektu: Udział w projekcie weźmie 182 os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS. 100% Uczestników projektu stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnością.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

– INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE, W TYM DIAGNOZA INDYWIDUALNEJ SYTUACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

– GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

– ROZWÓJ KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, w tym szkolenia zawodowe kwalifikacyjne i kompetencyjne oraz płatny 5-cio miesięczny staż zawodowy

– INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

 

Zapewniamy:

– stypendium stażowe

– stypendium szkoleniowe

– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

– catering i materiały szkoleniowe podczas zajęć grupowych

– ubezpieczenie NNW

 

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej www.trampolinakariery.pl oraz w Biurze projektu

 

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA KARIERY

  1. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)

tel.: 724-908-850

e-mail: trampolina.kariery2018@gmail.com

www: http://www.trampolinakariery.pl/

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!