Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Projekt dla kobiet GWIAZDY KARIERY

Projekt dla kobiet GWIAZDY KARIERY
Projekt dla kobiet GWIAZDY KARIERY

Projekt pt. „GWIAZDY KARIERY” skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

Projekt „GWIAZDY KARIERY” jest skierowany do kobiet, które są:

– w wieku 30 lat i więcej

– bezrobotne lub bierne zawodowo

– zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze  środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

5-miesięczne staże zawodowe

-szkolenia zawodowe

-szkolenia kompetencyjne

-spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem

– grupowe poradnictwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.

 

Biuro Projektu „GWIAZDY KARIERY”

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

tel. 507 867 909

e mail: gk@hogpolska.com