Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Uroczyste uhonorowanie 12 pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju złotymi (9 osób) i srebrnymi (3 osoby) Medalami za Długoletnią Służbę

Uroczyste uhonorowanie 12 pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju złotymi (9 osób) i srebrnymi (3 osoby) Medalami za Długoletnią Służbę
Uroczyste uhonorowanie 12 pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju złotymi (9 osób) i srebrnymi (3 osoby) Medalami za Długoletnią Służbę
14 czerwca, w remizie OSP w Iwoniczu odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej. Miała ona nieco odmienny przebieg od zwyczajowo przyjętego, a to za sprawą dwóch wydarzeń.
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad nastąpiło uroczyste uhonorowanie 12 pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju złotymi (9 osób) i srebrnymi (3 osoby) Medalami za Długoletnią Służbę, nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka, która wygłosiła również krótkie okolicznościowe przemówienie.
Drugim z powodów wyjątkowości dzisiejszej sesji było podjęcie przez Radę najważniejszych z punktu widzenia władzy wykonawczej gminy uchwał: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania oraz udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Zebrani radni jednogłośnie zadecydowali o podjęciu obu ww. uchwał, co można uznać za wyraz ich akceptacji dla działań burmistrza podejmowanych w ubiegłym roku na rzecz rozwoju naszej gminy. Za każdy głos poparcia serdecznie dziękujemy!