Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
logo

W związku z ogłoszeniem konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Gmina Iwonicz-Zdrój prowadzi działania w celu przygotowania i wdrożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Wsparcie skierowane jest dla:

dziecka szkoły podstawowej i średniej oraz pełnoletniego ucznia szkoły średniej zamieszkującego gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

dziecka i ucznia szkoły średniej wskazanego w oświadczeniu, który jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, (należy udokumentować fakt pracy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej).

dziecka i ucznia szkoły średniej wskazanego w oświadczeniu, które nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

Oświadczenie składają rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w gminie, w których funkcjonował PGR. Na terenie gminy Iwonicz-Zdrój PGR funkcjonował w miejscowości Iwonicz.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w terminie do 3 listopada 2021 r: 

 

Załączniki:

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr