Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.08.2021 r.

IR.6840.1.2020.IG                                                                                                          Iwonicz-Zdrój, 2021.09.07

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

 w dniu 30.08.2021r.

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz.1490) informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, pokój 204 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz, dz. ewid. nr 717/1 o pow. 0,03ha, której prawo ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Cena wywoławcza wynosiła 10 000,00zł (brutto).

W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do 25 sierpnia 2021r. wadium zostało wpłacone.

Przetarg został przeprowadzony, nabywcą zostali Państwo Daniel i Justyna Wais, za cenę 10 100zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złoty).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, na stronie BIP oraz na stronie: https://iwonicz-zdroj.pl w okresie od 7.09.2021r. do 14.09.2021r.