Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ważny termin dla rolników ubezpieczonych w KRUS a jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

       

KRUS PT w Krośnie przypomina, że z dniem 31 maja 2021 roku upływa termin na złożenie  w  KRUS  zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

 Obowiązek dotyczy rolników lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jednocześnie  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.  Niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia lub niezachowanie terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z dniem 1 czerwca 2021 r., chyba że ubezpieczony rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu na złożenie tego zaświadczenia lub oświadczenia.

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej również decyduje o możliwości pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Kwota graniczna podatku dochodowego za 2020r. wynosi 3.540,00 zł. Jeśli kwota podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną podatku”, wówczas ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie od 1 czerwca 2021 roku.

 

Krystyna Przybyła-Ostap

Kierownik PT KRUS

w Krośnie