Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Bezpłatne szkolenie „Bezpieczne zachowania w sieci”

Bezpłatne szkolenie „Bezpieczne zachowania w sieci”
Bezpłatne szkolenie „Bezpieczne zachowania w sieci”

Szanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim.
Celem projektu jest:
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
„BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” to propozycja bezpłatnego szkolenia w ramach projektów „Sieć na kulturę”.
Czego dowie się Twoje dziecko?
Dowie się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.
W szkoleniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od 10  – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.).
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 maja 2021 r. mailowo: bibliotekaiwonicz@gmail.com lub  telefonicznie: 13 425 04 56
Informacji udziela kustosz biblioteki w Iwoniczu Pani Agata Kuprowska.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Zachęcamy do kontaktu!

Siec-na-kulture

Siec-na-kulture