Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 1. W wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 2. Zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego
 3. Posiadające status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub pracującej, w tym:
  • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj., osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie
  • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych
  • rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegające ubez. emerytalnemu i rentowemu z tyt. prowadzenia gospodarstwa rolnego, nie przekraczającego 2 ha przeliczeniowe, którzy chcą odejść z rolnictwa (zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP)
 4. Zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • bezzwrotna dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności w wysokości 23 050 zł
 • wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 2 000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy

ZAPEWNIAMY:

 • ubezpieczenie NNW
 • wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (48h)
 • zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn

  

Biuro projektu:

Al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. Europa II – 4 piętro)  
tel.: 882 053 817
e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
www.nexoris.pl