Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Konsultacje społeczne „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”

RADA PARTNERSTWA ZAGŁĘBIA AMBITNEJ TURYSTYKI
ogłasza konsultacje społeczne „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki” 
I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki, na temat  „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”. 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy i osoby fizyczne zamieszkujące lub posiadające swoją siedzibę na terenie gmin: Gmina Besko, Gmina Bukowsko, Gmina Dębowiec, Gmina Dukla, Gmina Iwonicz Zdrój, Gmina Jaśliska, Gmina Komańcza, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Rymanów, Gmina Zarszyn. 2.  Termin konsultacji : 6-19 kwietnia 2021 r. II. TRYB,  ZASADY I FORMY KONSULTACJI 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji. 2. Projekt „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki oraz formularz konsultacji  zamieszczony jest na stronie internetowej …. 3. Wypełnione formularze należy przesłać droga elektroniczną w terminie od 6 -19 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 e-mailem na adres: cwd@besko.pl. 4. Wypełnione formularze zostaną przeanalizowane przez Radę Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki 5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Gminy …. przy ul., , osoba do kontaktu -. 6. Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędów Gmin z terenu Partnerstwa WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA RADY PARTNERSTWA ZAGŁĘBIA AMBITNEJ TURYSTYKI Zgodnie z założeniami projektu przy opracowaniu raportu diagnostycznego towarzyszy proces uspołeczniania, który można powiedzieć trwa od początku, poprzez badania mieszkańców, badania liderów, młodzieży. Czyli szeroko pojęta partycypacja ma miejsce. Nie jest tutaj wymagane stosowanie ustawy dot. konsultacji i terminu 21 dni. Moja propozycja, aby dokument wisiał na stornach urzędów wchodzących w skład partnerstwa przez około 14 dni.