Narodowy Spis Powszechny został przedłużony do 30 września 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny został przedłużony do 30 września 2021 r.
Narodowy Spis Powszechny został przedłużony do 30 września 2021 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

 

Powiększ litery
Zmień kontrast