Awaria prądu

Awaria prądu
Awaria prądu

W związku z informacjami przekazanymi do Urzędu Gminy o widzianym dużym błysku oraz huku słyszanym w godzinach wieczornych informujemy, że właśnie w tym czasie miała miejsce awaria tzw. przyziemienie na linii średniego napięcia, co powoduje aktualne zakłócenia w przesyle prądu do miejscowości m.in. Lubatówka i Lubatowa. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Zakładu Energetycznego w Krośnie obecnie trwają działania mające na celu usunięcie awarii i zabezpieczenie dopływu prądu dla naszych mieszkańców.

Powiększ litery
Zmień kontrast