Wniosek podkarpackich gmin uzdrowiskowych uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną tj. 86 pkt !

Wniosek podkarpackich gmin uzdrowiskowych uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną tj. 86 pkt !
Wniosek podkarpackich gmin uzdrowiskowych uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną tj. 86 pkt !

W ramach RPO WP 2014-2020
– 4 podkarpackie gminy uzdrowiskowe tj. Horyniec, Iwonicz, Rymanów i Solina złożyły aplikację pn. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego.
Całkowity koszt wspólnego projektu to- 9.029.517,84 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 7.352.282,30 zł. Partnerem wiodącym projektu jest Rymanów. Gminy Rymanów, Horyniec- Zdrój, Iwonicz-Zdrój i Solina środki w ramach tego projektu planują przeznaczyć na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej.
Bardzo dziękujemy za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie tego projektu inspektor Marii Wais oraz za dotychczasową współpracę Kolegom Wójtom i Burmistrzowi.
Mamy nadzieję, że do wspólnych aplikacji w nowej perspektywie finansowej UE 2021- 2027 dołączy do nas kolejna podkarpacka gmina uzdrowiskowa- Dębica z Latoszynem.
=========================
Podkarpacie jest piękne a może być jeszcze piękniejsze!

Powiększ litery
Zmień kontrast