Konkurs testowy organizowany przez KRUS pod hasłem „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”