Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przypomnienie o obowiązku złożenia aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych o każdorazowym obowiązku złożenia aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przesłankami do złożenia zmiany deklaracji są m. in.:

– narodziny dziecka,

– śmierć osoby,

– wprowadzenie (zamieszkanie) nowych osób niezameldowanych,

powrót ze studiów np. w okresie wakacyjnym, czy w przypadku czasowego zamknięcia uczelni (pandemia),

– zmiana miejsca zamieszkania,

– wyjazd lub powrót z zagranicy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.