Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny – II edycja” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 r.

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny – II edycja” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 r.

 

Celem zadań konkursowych jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszerzenie kompetencji twórczych i kulturowych mieszkańców województwa. Wkład własny dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł nie jest wymagany, w przypadku gdy przekracza 10 000 zł, wkład musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia konkursu, Regulamin konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat kulturalny:

http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Lubelska 4, tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub adres e-mail: mecenat@podkarpackie.pl.

 

Z poważaniem

Robert Godek

Dyrektor

Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Lubelska 4, 35-241 Rzeszów